FIZA heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website (de informatie). Desondanks kan het voorkomen, dat de informatie niet juist of onvolledig is.

FIZA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade van (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. FIZA geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie.

FIZA behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken. Elders, waaronder op het internet of in papieren documenten, mogen geen verwijzingen in welke vorm dan ook, naar deze website worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van FIZA Overigens behoudt FIZA zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten. Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is Nederlands recht van toepassing. Deze website is slechts bedoeld om te informeren, aan de inhoud ervan kunnen juridisch geen rechten worden ontleend.

Lansingerland, 2 november 2016