Aankoopbegeleiding nodig bij het kopen van een eigen huis?

Yes! Wat komt daar bij kijken? En wie zijn de hoofdrolspelers in het hele proces van de aankoopbegeleiding?

De hypotheekadviseur

Niet elke hypotheekadviseur werkt op dezelfde manier. Wat je van hem of haar mag verwachten is dus niet eenduidig aan te geven. Van FIZA kun je veel verwachten. Wij begeleiden en adviseren onze klanten, bij de aankoopbegeleiding, gratis en vrijblijvend gedurende het hele proces. Van de eerste oriëntatie tot aan het bezoek aan de notaris. En van de taxatie tot aan de voorlopige teruggaaf.

De makelaar

Als je een huis gaat kopen, of het nu bestaande bouw of nieuwbouw is, dan is de makelaar meestal je eerste contactpersoon. De makelaar vertegenwoordigt de verkopende partij. Je kunt ook zelf een makelaar inschakelen om je te begeleiden bij het zoeken en kopen van een woning, maar dat hoeft niet. Er zijn ook veel mensen die kopen of verkopen zonder dat een makelaar bemiddelt. In Nederland wisselt ongeveer de helft van de woningen zonder tussenkomst van een makelaar van eigenaar. Een makelaar kan ook als taxateur optreden maar dan mag hij op geen enkele manier betrokken zijn bij de aan- of verkoop, slechts zuiver om de woning te taxeren.

Wat kan een makelaar allemaal voor je doen?

Aankoop

Schakel je de makelaar in bij de aankoopbegeleiding van een huis, dan begeleidt de makelaar je bij bezichtigingen (meestal nadat je de woning zelf al hebt bekeken) geeft je zijn oordeel over de woning, adviseert over de manier van handelen en doet de prijsonderhandeling. Daarnaast zal de makelaar zorgen voor een juiste opstelling van de koopakte en houdt hij of zij de eventuele ontbindende voorwaarden in de gaten. Deze laatste zijn belangrijk, mocht je onverhoopt de financiering niet rond krijgen. Je betaalt voor deze dienstverlening de zogenaamde makelaarscourtage, een percentage van de aankoopprijs. Meestal bedraagt de courtage 1,95% (excl. BTW) van de aankoopprijs van de woning. FIZA hanteert hiervoor een speciaal tarief, vraag ernaar.

Verkoop

Schakel je een makelaar in bij de verkoop van je huis, dan zal deze je woning te koop aanbieden. Bijvoorbeeld via internet en de plaatselijke kranten. Ook zorgt hij of zij voor het bekende bord in de tuin of op het raam en voor de fotopresentatie in zijn etalage. Daarnaast vertegenwoordigt de makelaar je bij de onderhandelingen met de potentiële kopers en coördineert hij of zij de bezichtigingen. Ook ten aanzien van de verkoopprijs zal de makelaar je belangen behartigen. Een goede prijs is in het belang van de makelaar zelf. De prijs voor zijn dienstverlening (de makelaarscourtage) is gerelateerd aan de uiteindelijk verkoopprijs. Meestal bedraagt deze 1,75% (excl. BTW) van de verkoopprijs. Over het algemeen zorgt de makelaar ook voor de administratieve afhandeling van de verkoop. FIZA werkt samen met de beste makelaars, FIZA hanteert hiervoor speciale tarieven, vraag de adviseur hiernaar.

Taxateur

AankoopbegeleidingVeel makelaars zijn ook beëdigd taxateur. Een taxateur kan de waarde van een woning bepalen op basis van de globale staat, de ligging en de grootte van de woning en het perceel. Wil je een hypotheek aanvragen voor de aankoop van een bestaande woning, dan ben je verplicht om een taxatierapport te overleggen van een onafhankelijke taxateur. Dat wil zeggen een taxateur die niet betrokken is bij de aankoop of verkoop van de woning.

De notaris

Voor de eigendomsoverdracht en het passeren van de hypotheekakte moet je naar de notaris. Deze kan ook eventueel een samenlevingscontract of een testament voor je verzorgen. Bij de aanvraag van een hypotheek komen veel zaken aan de orde. FIZA verzorgt de gehele coördinatie van deze complexe procedure. Bij de financiële afronding van aan- of verkoop komt de notaris in beeld. De notaris is dus eigenlijk de laatste schakel. Hij of zij zorgt voor de financiële afwikkeling van de aan- of verkoop en stelt de aktes op die de transactie definitief maken. Het is aan te bevelen om bij de aankoop van een woning ook een samenlevingscontract of een testament op te stellen, ook dit doet de notaris.

Coördinatie

Heb je de hypotheekofferte geaccepteerd en zijn alle goedkeuringen verleend, dan stuurt de hypotheekverstrekker de vereiste documenten van je hypotheek naar de notaris. Deze is dan al ingelicht door de adviseur van FIZA. Vervolgens word je door de notaris uitgenodigd voor het tekenen van de aktes. Dat houdt in dat je bij de notaris de aankoopakte voor de woning en de hypotheekakte gaat ondertekenen. Vooraf ontvang je van de notaris een concept van de hypotheekakte en de zogenaamde afrekening. Op de afrekening staat te lezen aan wie welke bedragen verschuldigd zijn. Ook het eventuele bedrag dat je zelf inbrengt is er op te vinden. Dit bedrag moet je tijdig overmaken aan de notaris om de koop financieel af te ronden.

De transportakte

De transportakte is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in het (voorlopig) koopcontract. In de transportakte staan alle bindende voorwaarden over de aan- of verkoop van de woning. Is de akte gepasseerd, dan word je officieel ingeschreven in het Kadaster als eigenaar van de woning. Voordat de akte kan passeren, gaat de notaris na of de verkoper het huis mag verkopen, of het perceel en het huis goed zijn beschreven, of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en of er geen beslagen op het pand rusten. Heb je de akte ondertekend, dan is deze meteen ook je eigendomsbewijs, deze wordt meestal nagestuurd nadat het is ingeschreven in het kadaster.

De hypotheekakte

De hypotheekakte is de overeenkomst tussen jou en de geldverstrekker. In de hypotheekakte vind je een beschrijving van het onderpand en de totale schuld. Ook zijn in de akte de afspraken over bijvoorbeeld de aflossing van de lening en over de rentevaste periode vastgelegd. Daarnaast zijn in de hypotheekakte bijvoorbeeld de voorwaarden bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst opgenomen.

Samenlevingscontract

Als je gehuwd bent, dan is er wettelijk veel geregeld over erfrecht en eigendomsrecht. Woon je ongehuwd samen, dan is het verstandig om een samenlevingscontact te laten opstellen door de notaris. Dit is zeker het geval als je samen een huis koopt. In het samenlevingscontract worden zowel de eigendomsverhoudingen van het huis en de inboedel, als de voorwaarden voor een testament vastgelegd. Een samenlevingscontract voorkomt financiële onduidelijkheid bij een eventuele scheiding of bij het overlijden van één van de partners. Wil je meer weten? Bel dan met de notaristelefoon, 0900-34693939 of kijk op notaris.nl.

De belastingdienst

Als (nieuwe) huiseigenaar krijg je te maken met de overheid. Zo heb je als woningbezitter enerzijds bepaalde verplichtingen (zoals het eigenwoningforfait) en anderzijds heb je een aantal fiscale aftrekposten (zoals de hypotheekrenteaftrek).

Overheid

Als huiseigenaar heb je te maken met diverse fiscale aspecten. Zo heeft het bezit van een huis gevolgen voor de Inkomstenbelasting, kan een hypotheek je fiscaal voordeel opleveren dat via een voorlopige teruggaaf naar je toekomt en heb je te maken met verschillende heffingen van lagere overheden.

Je huis en de inkomsten belasting

Ons belastingstelsel is een zogenaamd boxenstelsel. Een eigen woning die in gebruik is als hoofdverblijf valt in Box I. In Box I worden bedragen bij je bruto jaarsalaris opgeteld, zoals het eigenwoningforfait. Maar er worden ook bedragen van je bruto jaarsalaris afgetrokken, zoals de hypotheekrente. Per saldo resteert in de meeste gevallen een bepaald fiscaal voordeel. In beginsel is de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar. Deze termijn is wettelijk ingegaan in 2001. Voor iemand die in dat jaar al aftrek genoot, is de 30 jaarstermijn in 2001 gestart. In het jaar van aankoop van je huis kun je ook een aantal eenmalige kosten aftrekken. Bijvoorbeeld de afsluitprovisie, de hypotheekaktekosten en de taxatiekosten.

Belastingvoordeel

In veel gevallen zal een eigen huis je belastingvoordeel opleveren. Dat wil zeggen dat de aftrekposten de fiscale bijtelling overtreffen. Hierdoor daalt je belastbaar inkomen en hoef je dus uiteindelijk minder belasting te betalen. Dit belastingvoordeel vormt het verschil tussen bruto en netto woonlasten. Bruto woonlasten worden werkelijk van je rekening afgeschreven. Bij de netto woonlasten is het belastingvoordeel van de bruto lasten afgetrokken.

Voorlopige teruggaaf

Voor de aftrekbare kosten kun je bij de Belastingdienst een “voorlopige teruggaaf” aanvragen. De Belastingdienst verrekent dan maandelijks je belastingvoordeel. Je hoeft dus niet te wachten tot je belastingaangifte een jaar later is verwerkt. Wil je hier gebruik van maken? De adviseur van FIZA kan een “Verzoek voorlopige teruggaaf” eenmalig gratis voor je indienen. Na de beschikking zal de Belastingdienst maandelijks het belastingvoordeel naar je overmaken.

Andere heffingen

Als huiseigenaar ontvang je ook aanslagen van lagere overheden, bijvoorbeeld voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, etc.

Je hebt alles gelezen en je wilt graag een kennismakingsgesprek met ons? Je bent van harte welkom! Vul snel het contactformulier in en we zetten graag op het afgesproken tijdstip een vers kopje koffie of wat jij lekker vind voor je klaar.