Belastingvoordeel berekenen

Wat is belastingvoordeel hypotheek berekenen? Deze rente is aftrekbaar van het inkomen waarover u belasting moet betalen. Dit belastingvoordeel noemen we hypotheekrenteaftrek.

Hoe krijg ik een deel van mijn betaalde hypotheekrente voor de woning terug?

Na afloop van het belastingjaar vul je de aangifte inkomstenbelasting in en vermeld je de aftrekpost hypotheekrente.

De maandelijkse hypotheeklasten zijn een grote aanslag op ons gezinsbudget. Kan ik het bedrag dat ik van de belasting terug (Belastingvoordeel berekenen) krijg al niet eerder ontvangen?

Wil je eerder over het geld beschikken, dan doe je van tevoren aan de fiscus een verzoek om voorlopige teruggaaf. Gaat de fiscus akkoord, dan krijg je maandelijks een evenredig deel terug betaald.

Welke kosten kan ik voor de inkomstenbelasting aftrekken?

In het jaar dat je de hypotheek afsluit, kun je (bijna) alle kosten die samenhangen met de financiering aftrekken.

Blijft hypotheekrente fiscaal aftrekbaar?

Belastingvoordeel hypotheek berekenen

Hypotheekrente is alleen fiscaal aftrekbaar als je de lening gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of verbetering van de eerste eigen woning, waar je bovendien zelf in woont.

Samenlevingsvormen en tweeverdieners

Op wat voor manier twee mensen hun leven ook met elkaar gaan delen, op het moment dat dit onder één dak gebeurt, heeft dit gevolgen voor beiden. Of je nu voor een samenlevingscontract kiest, voor geregistreerd partnerschap of gaat trouwen: ieder manier heeft zo zijn eigen consequenties (belastingvoordeel hypotheek berekenen).

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract kan voorkomen dat in geval van verbreken van de relatie de ene partner ‘met have en goed’ het huis uit moet, terwijl de ander zorgeloos kan blijven wonen.

Samen eigenaar

U kunt er natuurlijk voor kiezen om vooraf te bespreken dat in geval van aankoop van een huis, dit op naam van beiden wordt gezet. U verleend beiden het recht van hypotheek, het betekend dat u beiden aansprakelijk bent voor het voldoen van rente aflossing.

Levensverzekering

U kunt een levensverzekering op uw leven afsluiten en daarbij uw partner als begunstigde aanwijzen. Over de uitkering die uw partner dan bij overlijden krijgt, zijn successierechten verschuldigd.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Voor de wet is het huwelijk een samenlevingsverband tussen twee mensen. Deze twee mensen moeten zich houden aan de opgestelde huwelijkse voorwaarden. Zonder te trouwen kunnen twee partners zich toch bij de burgerlijke stand laten registreren. Voor de wet hebben ze dan dezelfde rechten en plichten als een getrouwd stel. ‘Geregistreerd partnerschap’ heet dit, eventuele huwelijkse voorwaarden heten dan ‘partnerschapsvoorwaarden’.

Gemeenschappelijke schulden

Zowel trouwen als geregistreerd samenwonen hebben, mits expliciet anders geregeld, algehele gemeenschap van goederen tot gevolg. Ook de schulden zijn daarmee gemeenschappelijk, dus ook een eventuele hypotheek.

Aangifte voor de belasting

Samenwonenden kunnen vanaf 2001 op verzoek fiscaal gelijkgesteld worden met gehuwden (fiscaal partners).

Tweeverdieners

In ongeveer 70% van de huishoudens komen twee salarissen binnen. Wanneer de hypotheek gebaseerd wordt op twee inkomens, kan er een hogere lening worden afgesloten. De meeste tweeverdieners kiezen hier graag voor. Maar het is niet zo dat de inkomens gewoon bij elkaar opgeteld kunnen worden, de bank bekijkt de salarissen los van elkaar.

Belasting betekenis (Belastingvoordeel berekenen)

Voor tweeverdieners met een gezamenlijke hypotheek biedt de belasting voordelen. Voor gehuwden zijn die voordelen weer groter dan voor samenwonenden.

Je hebt alles gelezen en je wilt graag een kennismakingsgesprek met ons? Je bent van harte welkom! Vul snel het contactformulier in en we zetten graag op het afgesproken tijdstip een vers kopje koffie of wat jij lekker vind voor je klaar.